وارد شده توسط مهرداد شه شناس

رسانه های اجتماعی یا Social Media

رسانه های اجتماعی یا Social Media و معرفی و بررسی آنها و مقایسه با شبکه های اجتماعی یا Social Networks رسانه های اجتماعی یا Social Media ، مجموعه ای از فعالیت ها و خدمات کاربرمحور هستند که هدفشان ارتقا و بهبود محتوا از طریق کانال های رسانه های اجتماعی است. رسانه های اجتماعی، خود به […]

کمپین بازاریابی محتوایی لندرور

کمپین بازاریابی محتوایی لندرور و بررسی روند اجرای آن کمپین بازاریابی محتوایی لندرور برمبنای سفر و عکاسی برنامه ریزی شده بود. لندرور به عنوان یکی از تولیدات صنعت خودرو می باشد که از برترین کمپین های بازاریابی محتوایی اجرا شده در سال 2018 در صنعت خودرو می توان به کمپین بازاریابی محتوایی لندرور اشاره کرد. […]

پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا

پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا، تعریف پرسونای مخاطب و اهمیت پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا و تولید محتوا Audience of the audience in content marketing, audience definition and the importance of the audience in content marketing and content production. پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا از نکات مهم در بازاریابی محتوا می باشد که می بایست […]

زمانبندی بازاریابی محتوایی

زمانبندی بازاریابی محتوایی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت آمیز بودن بازاریابی محتوایی شرکت می باشد زمانبندی بازاریابی محتوایی ازجمله موارد مهم در بازاریابی محتوایی می باشد. پس از آنکه اهداف، مخاطبان (مشتریان)، فرمت ها و آمیزه بازاریابی مشخص شد، نیاز است که برنامه زمانبندی برای اجرای برنامه های بازاریابی محتوا نیاز است.     […]

10 دلیل شکست بازاریابی محتوا

10 دلیل شکست بازاریابی محتوایی و معرفی و بررسی آنها 10 دلیل شکست بازاریابی محتوایی را که می بایست در بازاریابی محتوایی رعایت شوند تا در بازاریابی محتوایی بتوانید نسبت به رقبا موفق باشید را در این مقاله معرفی و بررسی کرده ایم.     مهرداد شه شناسمتخصص بازاریابی محتوایی و کسب و کار دیجیتال […]

تاریخچه ای از بازاریابی محتوا

تاریخچه ای از بازاریابی محتوا و معرفی نمونه هایی از بازاریابی محتوای برندهای مطرح A history of content marketing and introducing examples of marketing content for branded content تاریخچه ای از بازاریابی محتوا را با معرفی نمونه هایی موفق از بازاریابی محتوای شرکت های مطرح بیان می کنیم. زمانی که بحث بر بازاریابی محتوا می […]